Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učitelský sbor pro rok 2020/2021

Vloženo: 31. srpna 2015

Pedagogický sbor bude pro tento rok v tomto složení:

 
Mgr. Marie Nulíčková – ŘŠ, TU I. třídy s 1. ročníkem
 
Mgr. Daniela Svobodová– TU III. třídy s 3. a 5. ročníkem, výchovná poradkyně, preventistka SPJ
 
Mgr. Jana Šíblová – TU II. třídy s 2. a 4. ročníkem,koordinátor EVVO
 
Mgr.  Hana Nejedlá– vyučující AJ, předměty PRV, MG 
 
Pí. Iveta Sahulková – vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga
 
Mgr. Anna Marušková - asistentka pedagoga
 
Pí. Dana Zoubková - asistentka pedagoga