Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace o provozu MŠ od 3.5. 2021

  • Mgr. Marie Nulíčková

Vloženo: 9. dubna v 18:11

Informace k provozu MŠ od 3.5. 2021

 

1. Od 12. 4. 2021 se mohou vrátit do MŠ pouze děti v povinném posledním roce předškolní docházky.

 

2. Zákaz pohybu a pobyt bez ochranných prostředků dých. cest (respirátorů) se nevztahuje na děti v MŠ. V šatně v sáčku mít respirátor musí.

 

3. Přítomnost dětí na prezenční výuce bude podmíněna účastí na preventivním testování.

 

4. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem z nosu, u kterého není nutná asistence zdrav. personálu.

 

5. U dětí MŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít PÍSEMNÝ souhlas od zákonného zástupce a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

6. Testování bude probíhat 2x týdně:pondělí, čtvrtek nebo 1x týdně v případě použití RT – PCR testů (nebo bezprostředně po příchodu dítěte po absenci v MŠ v testovací dny).

 

7. Testování bude probíhat podle pokynů zaměstnanců MŠ – podle návodu na testu.

 

8. Na výsledek – asi 15 min. zákonný zástupce s dítětem počká před MŠ.

 

9. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, ale není povinna zajišťovat distanční výuku dítěte.

 

10. Testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly onemocnění COVID 19 do 90dnů.Po ukončení této doby zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost v MŠ.

 

11. Prostory v MŠ budou pravidelně větrány – každých 30 min. (přizpůsobte oblečení dětí).

 

12. Vstup zákonných zástupců do MŠ pouze s respirátorem na nezbytně nutnou dobu.

 

13. V případě pozitivního testu bude zákonnému zástupci vydáno potvrzení o pozitivitě antigenního testu v MŠ, které předá svému lékaři. Po ukončení karantény se prokáže negativním testováním.

 

 

Přílohy