Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Režim žáků a informace pro rodiče

  • Mgr. Anna Marušková

Vloženo: 18. května 2020 v 10:48

Režim školy a informace pro rodiče a žáky, pravidla a jejich dodržování

 

1. Do školy přijdou jen přihlášení žáci – upřesněte emailem,

zda budou žáci docházet: na školní aktivity

                                          oběd

                                          odpolední aktivity.

2. Žáka je nutné vybavit „Čestným prohlášením“

před 1. vstupem do školy ( 25. 5.).

3.Shromažďování před školou v 7 h, za špatného počasí ve vestibulu školy.

Žák vstoupí do budovy ZŠ jednotlivě s rouškou na ústech, bude mu změřena teplota a použije dezinfekci.

Žák vstoupí do budovy přes šatnu ( věci si odloží na místě určené jmenovkou) a půjde do určené třídy, vždy s rouškou na ústech. Žáci neustále dodržují rozestupy.

4. Školní aktivity – výuka – 7,15 - 11,15 h

                               oběd - 11,15 - 12,00 h

            odpolední aktivity -12,00 - 15,15 h

5. Povinnost vybavit žáka 2 ks roušek – jedna při příchodu do školy na obličeji, druhá v plastovém sáčku.

Při vstupu do třídy si umyjí a vydezinfikují ruce a posadí se na své určené místo.

O použití roušky během vyučování si rozhodne učitel sám.

Kdykoliv žák opustí třídu má nasazenou roušku.

Žák na WC dodržuje pravidlo neshlukování se.

Jakékoliv zdravotní obtíže nahlašuje pedagogickému dozoru

( žák bude izolován, bude mu změřena teplota a budou vyrozuměni zákonní zástupci, kteří jsou povinni si žáka neprodleně vyzvednout).

6. Za nedodržování hygienických pravidel v ZŠ a ŠJ a nevybavení žáka ochrannými prostředky může být žák vyloučen z vyučování ve škole.

7. Platby školních obědů provádějte v této době výhradně přes internetové bankovnictví.

8. Zákonní zástupci ani jiný doprovod žáka nevstupuje do budovy školy ani školní jídelny s žákem.

Zákonní zástupci si mohou žáka vyzvednout

před budovou ZŠ nejdříve v 11,15 h

nebo po obědě před budovou školní jídelny ve 12 h

nebo po té před ZŠ.

9. Z odpoledních volnočasových aktivit budou žáci posláni domů dle aktuálního písemného sdělení od rodičů.

V případě, že si budete žáka vyzvedávat, nevstupujte do školy, pouze zvoňte, žáka pošle služba.

10. Při opakovaném nedodržování všech těchto pravidel bude žák vyloučen z vyučování ve škole.