Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Měsíc prosinec

  • Mgr. Anna Marušková

Vloženo: 25. listopadu 2021

Platnost do: 31. srpna

Měsíc prosinec

3. 12.  -  Mikulášská nadílka devil

6. 12.  -  divadelní představení - Divadélko Kůzle

9. 12.  -  dopravní výchova s Policií ČR a Besipem

22. 12.  -  třídní vánoční besídky smiley

23. 12. - 2. 1. 2022  -   vánoční prázdniny surprise

3. 1. 2022  -  návrat do školy

 

V rizikovém chování probráno:

projekt Vychovaný člověk - drobné aktivity napříč vyučováním - základní pravidla slušného chování

modelové situace - dramatizace - role

slušné telefonování, rozhovor, požádání, poděkování ...........

Úrazy - rizika úrazů ve třídě i na chodbě - dodržování školních pravidel zakotvené ve školním řádě 

porušování pravidel - následky, domluva

pravidla v silničním provozu