Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odhlášení, přihlášení obědů

  • Soňa Kafková

Vloženo: 5. září 2020 v 16:58

 

Odhlašování žáků ZŠ telefon 608 552 119 (školní jídelna)

Odhlašování dětí MŠ telefon 327 594 339 (mateřská škola)

 

 

Přihlášení, odhlášení obědů

Obědy lze přihlásit či odhlásit vždy den dopředu do 13.00. ( Platí pro ZŠ i MŠ ). Pouze v případě onemocnění dítěte/žáka je možné stravu odhlásit ten den od 6:30 do 7:00 hodin. Podle § 4 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole považuje za pobyt ve škole a na oběd má nárok, další dny si musí oběd odhlásit. Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování včas, mohou si pro ně první den nemoci vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů od 10:45 do 11:00 hodin. Z hygienických důvodů nebude oběd vydán do znečištěných nádob.

 

vedoucí školní jídelny: Soňa Kafková

kuchařka: Ilona Podaná (zástup Hana Hynková)