Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prevence

  • Iveta Sahulková

Vloženo: 2. dubna v 22:40

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Podpora rodičů 

Situace spojená s distanční výukou je náročná i pro rodiče, kteří mají důležitou roli v prevenci rizikového chování u svých dětí. Rodiče často nemají dostatek informací, jak rizikové chování rozpoznat a jak se zachovat. Doporučujeme aktivně informovat rodiče o projevech rizikového chování. Důležité je, aby byly včas identifikovány případné problémy a škola mohla nabízet cesty k řešení.

Užitečné odkazy: